| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Patronat honorowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Przyznanie patronatu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wydarzeniu lub przedsięwzięciu jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym rangę oraz szczególny charakter wydarzenia ważnego dla zdrowia publicznego w Polsce.

NIZP PZH – PIB obejmuje patronatem wydarzenia lub przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej zakresem działania NIZP PZH – PIB. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego.

Wniosek o patronat NIZP PZH – PIB powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

  1. Uzupełnij wniosek
    pobierz wzór wniosku – doc
    pobierz wzór wniosku – pdf

  2. Dołącz wskazane we wniosku załączniki

  3. Prześlij dokumenty:

  • Pocztą tradycyjną na adres:

Dział Promocji i Rozwoju

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

lub

  • pocztą elektroniczną na adres:

patronaty@pzh.gov.pl

Pamiętaj aby w przypadku objęcia przez NIZP PZH – PIB patronatem wydarzenia lub przedsięwzięcia, umieścić taką informację wraz z logo NIZP PZH – PIB w materiałach promocyjnych. Logo oraz zasady jego użycia zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Pobierz regulamin

Pobierz wzór wniosku – doc

Pobierz wzór wniosku – pdf

Sprawozdanie z realizacji wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego patronatem

Skip to content